Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
betaling og leveringsbetingelser

BETALING OG LEVERING AV TILVIRKNINGSVARE.


  • Når bestilling av produkt er registrert hos oss, mottar kunde ordrebekreftelse og faktura på 50% av ordrebeløpet.
  • Når mottatte faktura på 50% av ordrebeløpet, er registrert innbetalt hos oss og mottatte prosjekterte tegninger av produkt er godkjent av kunde, blir ordre satt i prosess for produksjon.
  • Når produktet er ferdig produsert (bilder og video av ferdig produkt og kvalitetssikringsrapport, fra produsent, sendes til kunde) og før forsendelse til kunde, må resterende 50% av ordrebeløpet være registrert innbetalt til oss.
  • Ved ukurante mål og tilpasninger av produkt må ordrebeløp innbetales i sin helhet, før produksjon blir iverksatt.
  • Eventuelle endringer på produkt må formidles snarest til oss, før produktet blir satt i prosess for produksjon.
  • Montering eller andre ytelser faktureres med 7 dagers forfall, etter ferdigstillelse.
  • Våre produkter er tilvirkningsvare av svært høy kvalitet, som blir prosjektert og produsert i hvert enkelt tilfellle, også etter kundens egne mål, uten pristillegg og tilvalg etter ønsker og behov.
  • Leveringstid er 8-11 uker.
  • Kunde blir holdt løpende orientert gjennom hele produksjons og logistikkprosessen, med blant annet, kvalitetssikringsrapport, film og bilder av ferdig produkt, ved kvalitetssikringskontroll på fabrikk.